Product
 •  Samsung

  เครื่องถ่ายเอกสารสี 

  SAMSUNG CLX-9201NA

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ความเร็ว 20 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสี/ สแกนสี/ ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล /ระบบเน็ตเวิร์ค / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

       • หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส

       • รองรับการพิมพ์จากมือถือ Mobile Print

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • Dual Core Processor 1 GHz พลังเหนือกว่าสองเท่า มอบสมรรถนะที่เหนือชั้น

       • พร้อมเมนูการใช้งานภาษาไทย

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

  SAMSUNG CLX-9301NA

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ความเร็ว 30 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสี/ สแกนสี/ ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล /ระบบเน็ตเวิร์ค / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

       • หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส

       • รองรับการพิมพ์จากมือถือ Mobile Print

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • Dual Core Processor 1 GHz พลังเหนือกว่าสองเท่า มอบสมรรถนะที่เหนือชั้น

       • พร้อมเมนูการใช้งานภาษาไทย

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

   

   

  เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ

  SAMSUNG SCX-8123NA

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ ความเร็ว 23 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสาร / พิมพ์เอกสาร / สแกนสี / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล /ระบบเน็ตเวิร์ค / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

       • หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส \

       • รองรับการพิมพ์จากมือถือ Mobile Print

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • Dual Core Processor 1 GHzพลังเหนือกว่าสองเท่า มอบสมรรถนะที่เหนือชั้น

       • พร้อมเมนูการใช้งานภาษาไทย

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

  SAMSUNG SCX-8128NA

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ ความเร็ว 28 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสาร / พิมพ์เอกสาร / สแกนสี / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล /ระบบเน็ตเวิร์ค / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

       • หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส \

       • รองรับการพิมพ์จากมือถือ Mobile Print

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • Dual Core Processor 1 GHzพลังเหนือกว่าสองเท่า มอบสมรรถนะที่เหนือชั้น

       • พร้อมเมนูการใช้งานภาษาไทย

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

  SAMSUNG SCX-8240NA

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ ความเร็ว 40 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสาร / พิมพ์เอกสาร / สแกนสี / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล /ระบบเน็ตเวิร์ค / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

       • หน้าจอการใช้งานแบบ 8.9” LCD ระบบสัมผัส

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • Dual Core Processor 1 GHzพลังเหนือกว่าสองเท่า มอบสมรรถนะที่เหนือชั้น

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

  SAMSUNG SL-K2200ND

       • เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ ความเร็ว 22 แผ่น / นาที

       • ถ่ายเอกสาร / พิมพ์เอกสาร / สแกนสี /ระบบเน็ตเวิร์ค

       • ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ RADF

       • ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

       • รองรับกระดาษสูงสุด A3 (11” x 17”)

       • รองรับการพิมพ์จากมือถือ Mobile Print

       • รับประกัน 3 ปี On-Site Service (ผ่านสัญญาบริการ)

   

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด